13 MAYIS CUMARTESİ

Salon 1 Salon 2 Salon 3
08:30-10.:00 16. Meme Kanserinin Yönetiminde PET-BT’nin Rolü ve PET-MRG’nin Potansiyeli 17. Az Konuşulan Kardiyak Hastalıklar Güncel Durum 18. SÖZEL BİLDİRİLER 6
08:30-09:00 Meme Kanserinin Yönetiminde Güncel Durum Klinisyen Gözüyle Endokardit Süreci ve Nükleer Tıptan Beklentiler
09:00-09:30 Evreleme ve Yeniden Evrelemede FDG PET Endokarditte PET Görüntüleme
09:30-10:00 FDG Dışı Radyofarmasötikler ne vaad ediyor? Kardiyak Amiloidosiste PET görüntüleme
10:00-11:00 KAHVE ARASI VE STANT ALANI ZİYARETİ
11:00-12:30 19. NET Karaciğer Metastazlarında Tedavi Yaklaşımları 20. Paratiroid/ Tiroid Hastalıklarında Güncel Durum 21. Uzmanı ile Birlikte Değerlendirme (İnteraktif Oturum)
11:00-11:30 Tedavi Öncesi Moleküler Görüntüleme MIBI SPECT-BT ve F-18 Kolin PET 21. Uzmanı ile Birlikte Değerlendirme (İnteraktif Oturum)
11:30-12:00 Cerrahi/Ablatif Tedaviler
12:00-12:30 Radyonüklid Tedaviler
12:30-14:00  ÖĞLEN YEMEĞİ
14:00-15:30 PANEL:Türkiye’ de Radyasyon Çalışanlarının Özlük Hakları 22. SÖZEL BİLDİRİLER 7 KURS: PET-BT; Rastlantısal Bulgular ve Tuzaklarda BT’nin Tanıya Katkısı
14:00-14:30 Radyasyon Çalışanlarının Özlük Hakları
14:30-15:00 Tartışma
15:00-15:30
15:30-15:45
15:45-16:30 ÖDÜL TÖRENİ
16:30-17:00 Akıllı İlaç Kullanımı