12 MAYIS CUMA

Salon 1 Salon 2 Salon 3
08:30-10.:00 9. Metastatik Prostat Kanserinde Tedavi Yaklaşımları 10. Görüntüleme Sistemlerinde Kalite Kontrol 11. SÖZEL BİLDİRİLER 4
08:30-09:00 Kemoterapi ve Hormonoterapinin Yeri, Etkinliği, Sınırları ve Geleceği Gama Kameralarda Kabul ve Kalite Kontrol Testleri (11:00-11:45)
09:00-09:30 Lu-177/Y-90 PSMA Tedavisi Ne Vaad Ediyor?
09:30-10:00 PET/BT ‘de Kabul ve Kalite Kontrol Testleri (11:45-12:30)
10:00-11:00 KAHVE ARASI VE STANT ALANI ZİYARETİ
11:00-12:30 12. Radyoloji Nükleer Aciller ve Hasta Yönetimi 13. MOLEKÜLER GÖRÜNTÜLEME VE TEDAVİDE YENİLİKLER NefroÜrolojide Sintigrafik Teknikler
11:00-11:30 Ulusal Radyolojik Nükleer Aciller ve Müdahele Ekipleri için Risk Analizi
11:30-12:00 Radyasyonun Biyolojik Etkileri, İnternal ve Ekternal Radyonüklid Kontaminasyon ve Tedavisi
12:00-12:30 Akut Radyasyon Sendromu ve Tedavisi: Olgu Sunumu
12:30-14:00  ÖĞLEN YEMEĞİ
14:00-15:30 PANEL: TÜRKİYE’DE TİROİD KANSERİ 15. SÖZEL BİLDİRİLER 5
14:00-14:30 Tiroid Kanser İnsidansı Gerçekten Artıyor mu? Cerrahi Perspektif
14:30-15:00 Tiroid Kanser İnsidansı Gerçekten Artıyor mu? Patoloji Perspektifi
15:00-15:30 Ulusal Tiroid Kanseri Klavuzuna İhtiyaç Var Mı?
15:30-15:45
ÜYELERLE BULUŞMA; Güncel Durumu Değerlendirme (15:45-18:00)

12 MAYIS CUMA

SALON A (16:00-18:00) ONKOLOJİ ÇG TOPLANTISI SALON C (16:00-18:00) NEFROÜROLOJİ / PEDİATRİ ÇG TOPLANTISI
SALON B (16:00-18:00) NÖROPSİKİYATRİ ÇG TOPLANTISI SALON D (16:00-18:00) RAYOFARMASİ ÇG TOPLANTISI