11 MAYIS PERŞEMBE

Salon 1 Salon 2 Salon 3
08:30-10.:00 1.Tedavi Yanıtı Değerlendirmede Moleküler Görüntüleme 2. Kas-İskelet Hastalıklarında Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme 3. SÖZEL BİLDİRİLER 1
08:30-09:00 SUV, PERCIST ve Ötesi Kas-İskelet Sistemi Tümörlerinde Hibrid Görüntüleme (08:30-09:15)
09:00-09:30 GIS Tümörlerinde Yanıt Değerlerindirme Tümör Dışı Patolojilerde Hibrid Görüntüleme (09:15-10:00)
09:30-10:00 Akciğer Kanserinde Yanıt Değerlendirme
10:00-11:00 KAHVE ARASI VE STANT ALANI ZİYARETİ
11:00-12:30 4. Miyeloproliferatif hastalıklarda Güncel Durum ve Nükleer Tıp 5. Teranostiklerle Tedavi; Nasıl Yapalım? 6. SÖZEL BİLDİRİLER 2
11:00-11:30 Tanı ve Tedavide Güncel Durum ve Hasta Yönetiminde Nükleer Tıptan Beklentiler (11:00-11:45) PRRT: Hasta Seçimi, Uygulama ve İzlem (11:00-11:45)
11:30-12:00
12:00-12:30 Tanı ve Hasta Yönetiminde Nükleer Tıp Yöntemleri (11:45-12:30) Lu-177/-Y90-PSMA; Hasta Seçimi, Uygulama ve İzlem (11:45-12:30)
12:30-14:00  ÖĞLEN YEMEĞİ
14:00-15:30 7. SÖZEL BİLDİRİLER 3 Suphi Artunkal ve Genç Araştırmacı Ödülleri Oturumu 8.Uygulamadan Raporlamaya Miyokardiyal Perfüzyon Görüntüleme
14:00-14:30 Koroner Arter Hastalıklarında Görüntüleme ve Nükleer Tıptan Beklentiler
14:30-15:00 Miyokardiyal Perfüzyon Görüntülemede Hibrid Yaşlaşım (SPECT-BT ve PET-BT)
15:00-15:30 Olgularla Myokardiyal Perfüzyon Görüntülemede Raporlama
15:30-15:45
15:45-17:00 EĞİTİM ÜST KURULU TOPLANTISI
17:00-18:00 MIRT EDİTÖRLER KURULU TOPLANTISI

11 MAYIS PERŞEMBE

SALON A (16:00-18:00) ENDOKRİN ÇG TOPLANTISI SALON C (16:00-18:00) KARDİYOLOJİ ÇG TOPLANTISI
SALON B (16:00-18:00) KEMİK DANSİTOMENTRİSİ ÇG TOPLANTISI SALON D (16:00-18:00) KLİNİK ÖNCESİ GÖRÜNTÜLEME ÇG TOPLANTISI
SALON E (16:00-18:00) RADYASYON GÜVENLİĞİ VE KALİTE ÇG TOPLANTISI